Predstavitev

Slovensko nefrološko društvo je prostovoljno, strokovno, neprofitno združevanje zdravnikov, ki delujejo na področju klinične nefrologije, dialize in transplantacije.

Društvo deluje v javnem interesu. Namen društva je strokovno oblikovanje doktrine na področju nefrologije, dialize in transplantacije ledvic, pripravljanje vsebine podiplomskega izobraževanja, organizacija in sodelovanje pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev, tečajev, razstav in strokovnih sestankov, raziskovalno delo in zbiranje strokovnih in statističnih podatkov, ki so pomembni za razvoj nefrologije, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju nefrologije, dialize in transplantacije ledvic, založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature.