Stališče SND glede ESA

V dopisu si lahko preberete skupno stališče SND in Stalne strokovne skupine za dializo glede zdravil za spodbujanje eritropoeze (ESA).