Predavanja srečanja Slovenskega nefrološkega društva in Revmatološke sekcije v Portorožu novembra 2014

1. Pomen urinske diagnostike pri opredeljevanju ledvičnih bolezni (Jelka Lindič, Andrej škoberne, Špela Borštnar)

 

2. Prizadetost ledvic v sklopu sistemskih vezivnotkivnih bolezni (Radoslav Kveder)

 

3. Krioglobulinemični vaskulitis (Klara Dai, Iztok Holc)

 

4. Pomen plazmafereze pri zdravljenju sistemskih bolezni

 

5. Vloga nefrologa pri konstrukciji in spremljanju arteriovenskih fistul in graftov (Marko Malovrh)

 

6. Antibiotična profilaksa pri imunsko oslabljenih (Tatjana Lejko Zupanc)

 

7. Diagnostika in zdravljenje SLE (Matija Tomšič)

 

8. Uporaba hidroksi_klorokvina v zdravljenju SLE (Sabina Škornik)

 

9. Uporaba mikofenolat mofetila v zdravljenju SLE (Rok Ješe)

 

10. Priporočila za diagnostiko in zdravljenje otrok s SLE (Tadej Avčin)

 

11. 10 stvari, ki jih mora revmatolog vedeti o nefrologiji (Sebastjan Bevc)

 

12. 10 stvari, ki jih mora nefrolog vedeti o revmatologiji (Vesna Kovačič Grobeljšek)

 

13. Bolnik s sistemskim vaskulitisom na dializi (Andreja Marn Pernat)

 

14. Kaj vemo o vplivu bioloških zdravil na ledvice (Andreja Aleš Rigler)

 

15. Etiologija IgA nefropatije je podobna etiologiji revmatoidnega artritisa - ali bi tudi zdravljenje moralo biti podobno? (Andrej Škoberne)

 

16. Glomerulopatija C3 (Nika Kojc, Tanja Kersnik Levart)

 

17. Ekulizumab pri bolniku s C3 glomerulopatijo - klinični primer (Nika Kojc, Tanja Kersnik Levart)

 

18. Sistemska sarkoidoza s prizadetostjo ledvic, pljuč, oči pri 14-letni deklici (M.Frelih, N. Kojc, T Kersnik Levart)

 

19. Ledvična insuficienca ob zdravljenju z golimumabom - prikaz primera (Vlasta Petric, Martina Lukač)